دکتر شیران

نامیرا مجری تخصصی پیاده‌سازی وبسایت شخصی جناب آقای دکتر شیران خراسانی، نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است.

برای این پروژه چه کردیم؟

نمونه کار طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت ارتباط مردمی جناب شیران خراسانی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

دیگر خدمات ما:

طراحی تجربه کاربری

خوشحالیم که در این سال‌ها، اعتماد شما را به خود جلب کردیم و در راستای خلق ارزش و ایجاد تفاوت‌ها، در کنار شما هستیم

طراحی رابط کاربری

خوشحالیم که در این سال‌ها، اعتماد شما را به خود جلب کردیم و در راستای خلق ارزش و ایجاد تفاوت‌ها، در کنار شما هستیم

دیگر پروژه‌ها