سرزمین عجایب

مجموعه سرزمین عجایب و شرکت عصرجدید زیر مجموعه هلدینگ شرکت تیراژه گستر کیش برای سازمان‌دهی امور مربوط به بازاریابان و کارپردازان خود و مدیریت کارت های Embed و کارت های فروشی سرزمین عجایب، خدمات زیر را از نامیرا دریافت نمود

برای این پروژه چه کردیم؟

نمونه کار طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن

با توجه به نیاز برند، نامیرا به طراحی و توسعه اپلیکیشن بازاریاب، اپلیکیشن کارپرداز و اپلکیشین فروشگاهی پرداخته است.

نمونه کار طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

وبسایت فروش آنلاین پکیج‌ها و پنل های مدیریت تحت وب اپلیکیشن و سایت‌ها اتوماسیون داخلی مدیریت سامانه کارت‌های Embed و کارت‌های فروش سطح بندی بر اساس نقش‌های مختلف مانند صندوق دار، مدیر طبقه، معاون و مدیر کل

دیگر خدمات ما:

طراحی تجربه کاربری

خوشحالیم که در این سال‌ها، اعتماد شما را به خود جلب کردیم و در راستای خلق ارزش و ایجاد تفاوت‌ها، در کنار شما هستیم

طراحی رابط کاربری

خوشحالیم که در این سال‌ها، اعتماد شما را به خود جلب کردیم و در راستای خلق ارزش و ایجاد تفاوت‌ها، در کنار شما هستیم

دیگر پروژه‌ها